sixteenth sixteenth

UK University Profiles

Complete profiles for all UK universities, including information on:

  • Courses
  • Fees
  • Services for international students
  • Rankings
  • Accommodation
  • Location

For more information on applying to any of the following UK universities, arrange a free consultation in Doha today.

Đang xem 1-100 của 195 có sẵn các tổ chức

University of Aberdeen Ranked 19 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 19 in 2024 Times Good University Guide

Abertay University

Aberystwyth University Ranked 39 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 39 in 2024 Times Good University Guide

Alliance Manchester Business School Ranked 8 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Ranked 8 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Amity University [IN] London

Anglia Ruskin University

Arts University Bournemouth

ARU London

Aston University Ranked 38 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 38 in 2024 Times Good University Guide

Bangor University Ranked 44 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 44 in 2024 Times Good University Guide

University of Bath Ranked 8 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 8 in 2024 Times Good University Guide

Bath Spa University Ranked 74 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 74 in 2024 Times Good University Guide

University of Bedfordshire

BIMM University

Birkbeck, University of London

University of Birmingham Ranked 22 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 22 in 2024 Times Good University Guide

Birmingham City University

University of Bolton

Bournemouth University

BPP University

University of Bradford

Bradford School of Management

University of Brighton

University of Bristol Ranked 16 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 16 in 2024 Times Good University Guide

Brunel University London

Brunel Business School

University of Buckingham Ranked 56 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 56 in 2024 Times Good University Guide

Bucks New University

University of Cambridge Ranked 3 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 3 in 2024 Times Good University Guide

Cambridge Judge Business School Ranked 3 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Ranked 3 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Canterbury Christ Church University

Cardiff University Ranked 25 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 25 in 2024 Times Good University Guide

Cardiff Metropolitan University Ranked 78 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 78 in 2024 Times Good University Guide

University of Chester

University of Chichester Ranked 53 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 53 in 2024 Times Good University Guide

City, University London Ranked 66 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 66 in 2024 Times Good University Guide

Coventry University Ranked 58 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 58 in 2024 Times Good University Guide

Cranfield University

University of Cumbria

De Montfort University

University of Derby

Dublin City University

University of Dundee Ranked 33 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 33 in 2024 Times Good University Guide

Durham University Ranked 7 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 7 in 2024 Times Good University Guide

Durham University Business School Ranked 13 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Ranked 13 in 2023 Financial Times Business School Rankings

University of East Anglia Ranked 26 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 26 in 2024 Times Good University Guide

University of East London

Edge Hill University Ranked 69 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 69 in 2024 Times Good University Guide

University of Edinburgh Ranked 13 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 13 in 2024 Times Good University Guide

Edinburgh Business School Ranked 12 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Ranked 12 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Edinburgh Napier University Ranked 60 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 60 in 2024 Times Good University Guide

University of Essex Ranked 56 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 56 in 2024 Times Good University Guide

European School of Economics

University of Exeter Ranked 11 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 11 in 2024 Times Good University Guide

Falmouth University Ranked 51 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 51 in 2024 Times Good University Guide

National University of Ireland, Galway

GCU London

University of Glasgow Ranked 12 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 12 in 2024 Times Good University Guide

Adam Smith Business School Ranked 17 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Ranked 17 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Glasgow Caledonian University Ranked 50 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 50 in 2024 Times Good University Guide

Glasgow School of Art

Viện đại học Glion

Global Banking School

University of Gloucestershire

Glyndwr University

Goldsmiths, University of London

University of Greenwich

GSM London

Harper Adams University Ranked 36 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 36 in 2024 Times Good University Guide

Hereford College of Arts

Heriot-Watt University Ranked 64 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 64 in 2024 Times Good University Guide

University of Hertfordshire

The University of the Highlands and Islands

University of Huddersfield Ranked 76 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 76 in 2024 Times Good University Guide

University of Hull Ranked 67 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 67 in 2024 Times Good University Guide

Hult International Business School Ranked 9 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Ranked 9 in 2023 Financial Times Business School Rankings

Ashridge Business School

Imperial College London Ranked 5 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 5 in 2024 Times Good University Guide

Institute of Contemporary Music Performance

INTO

Istituto Marangoni London

Jersey International Business School

Keele University Ranked 68 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 68 in 2024 Times Good University Guide

University of Kent Ranked 52 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 52 in 2024 Times Good University Guide

King's College London Ranked 27 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 27 in 2024 Times Good University Guide

Kingston University

Lancaster University Ranked 14 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 14 in 2024 Times Good University Guide

University of Leeds Ranked 24 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 24 in 2024 Times Good University Guide

Leeds Arts University

Leeds Beckett University

Leeds University Business School

Leeds College of Music

Leeds Trinity University

University of Leicester Ranked 34 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 34 in 2024 Times Good University Guide

University of Limerick

University of Lincoln Ranked 55 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 55 in 2024 Times Good University Guide

University of Liverpool Ranked 29 in 2024 Times Good University Guide

Ranked 29 in 2024 Times Good University Guide

Liverpool Hope University

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London