Mobile Image Banner Tablet Image Banner
Cardiff University
Thông tin quan trọng
Rank 25
Địa điểm Cardiff, Wales
Được thành lập 1883
International Students 17.5%
Các khóa học nổi tiếng Tâm lý học, Luật, MBA
Phí quốc tế £18,700-23,950
Thông tin quan trọng
Địa điểm Cardiff, Wales
Được thành lập 1883
Các khóa học nổi tiếng Tâm lý học, Luật, MBA
Phí quốc tế £18,700-23,950
Cardiff India Scholarships
Scholarship Name Cardiff India Scholarships
Academic Year 2024
Scholarship amount £5,000
Nationality International
Scholarship Deadline 31 July 2024

The following programmes are part of the 2024 Cardiff University £5,000 India Scholarship scheme:

Cardiff Business School

 • MSc Business Management

 • MSc Business Management with a PP Year

 • MSc Strategic Marketing

 • MSc Finance

 • MSc Marketing

 • MSc Business Strategy and Entrepreneurship

 • Master of Business Administration

 • MBA with Artificial Intelligence

School of Earth and Environmental Sciences

 • MSc Applied Environmental Geology

 • MSc Environmental Hazards

 • MSc Water in a Changing World

School of Engineering

 • MSc Advanced Mechanical Engineering

 • MSc Civil Engineering

 • MSc Civil and Geo-environmental Engineering

 • MSc Civil and Water Engineering

 • MSc Electrical Energy Systems

 • MSc Structural Engineering

 • MSc Sustainable Energy and Environment

School of English, Communications and Philosophy

 • MA English Literature

 • MA Forensic Linguistics

School of Geography and Planning

 • MSc Environment and Development

 • MSc International Planning and Development

 • MSc International Planning and Urban Design

 • MSc Spatial Planning and Development

 • MSc Sustainability Planning & Environmental Policy

 • MSc Transport and Planning

School of Physics and Astronomy

 • MSc Astrophysics

 • MSc Compound Semiconductor Physics

 • MSc Data Intensive Astrophysics

 • MSc Data Intensive Physics

 • MSc Gravitational Wave Physics

 • MSc Physics

Welsh School of Architecture

 • MA Architectural Design

 • MSc Computational Methods in Architecture

 • MSc Environmental Design of Buildings

 • MSc Sustainable Building Conservation

 • MSc Sustainable Mega Building

Eligibility criteria

Conditional offer holders

 • You must submit your eligible course application to the University by 31 July 2024.

 • You must accept your offer and pay your deposit by 30 June 2024 unless your deposit deadline is after this date, in which case, your deposit much be paid by your initial deposit deadline and your offer accepted within 14 days of it being made. Deposit deadline extensions past the 30 June 2024 will not be accepted for scholarship purposes.

 • You must meet all the offer conditions, including any English Language conditions as stated in your offer by 20 August 2024.

 • Applicants who do not meet the conditions of their offer will not be eligible for the Cardiff University £5,000 India Scholarship, even if they are accepted into the University.

Unconditional offer holders

 • You must submit your eligible course application to the University by 31 July 2024.

 • You must accept your offer and pay your deposit by 30 June 2024 unless your deposit deadline is after this date, in which case, your deposit must be paid by your initial deposit deadline and your offer accepted within 14 days of it being made. Deposit deadline extensions past the 30 June 2024 will not be accepted for scholarship purposes.

All students

 • The Cardiff University £5,000 India Scholarships are for India domiciled students studying on the programmes outlined above.

 • The Scholarship of £5,000 will be awarded to students defined as being domiciled in India on your course application.

 • No separate application for the scholarship is required. If you are holding an offer for an eligible programme and meet the criteria as set out in these terms & conditions, you will automatically be awarded the Cardiff University £5,000 India Scholarship upon enrolment.

Enquire Now
Commonwealth Master's Scholarship Programme
Law Transfer Scholarship
Vice-Chancellor's International Scholarship

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London