Bài thi tiếng Anh Đảm bảo (SELT) cho visa Anh

Bài thi tiếng Anh Đảm bảo là gì?

Bài thi tiếng Anh Đảm bảo (SELT) là bài kiểm tra được chấp nhận bởi cục Thị thực và Di trú Anh, công dân nước  Anh và hồ sơ xin thị thực Tier 1, 2 và 4. SELT có thể được thực hiện tại Trinity College London, một đối tác uy tín của SI-UK. Có 2 loại hình SELT chính.

SELT có mấy loại khác nhau?

- Graded Examinations in Spoken English

Các bài thi phân loại tiếng Anh nói (GESE) kiểm tra khả năng nghe và nói tiếng Anh của đối với những người không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Các bài thi tập trung vào việc hình thành động lực và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh và cho phép sinh viên đánh giá tiến trình của mình từ khi bắt đầu cho tới khi lưu loát.

Các bài kiểm tra dựa trên hình thức của một cuộc trò chuyện với giám thị, bao gồm nhiều chủ đề và nhiệm vụ khác nhau. Bài kiểm tra dành cho những bạn có độ tuổi từ 5 trờ lên và được thiết kế để phù hợp với từng người học. 

Cẩm nang thông tin GESE đặt ra nội dung và khuôn khổ cho bài thi và bao gồm các ghi chú hướng dẫn dành cho giáo viên và điều luật thi. Bài thi GESE có tại rất nhiều quốc gia và có thể được thực hiện vào nhiều thời điểm trong năm tại các trung tâm thi Trinity.

- Integrated Skills in English

Các kỹ năng tích hợp trong tiếng Anh (ISE) là 04 chứng chỉ kỹ năng dành cho người trẻ và người lớn - thông thường tại các trường học, cao đẳng hoặc đại học. Đây cũng là bài thi dành cho những giáo viên cần có chứng chỉ tiếng Anh uy tín.

ISE đánh giá khả năng tương tác bằng tiếng Anh của sinh viên một cách xác thực và có ý nghĩa thông qua các nhiệm vụ đọc và viết, nghe và nói tích hợp. ISE chuẩn bị kỹ năng tiếng Anh trong đời thực và những kỹ năng cần thiết cho việc học tập và làm việc sau này.

SI-UK sẵn sàng hỗ trợ

SELT được chứng nhận tại hơn 120 trường đại học, cao đẳng và trường ngôn ngữ Anh tại Anh Quốc. Hãy đặt lịch tư vấn miễn phí với SI-UK để tìm hiểu thêm thông tin.

Studying in the UK

Breckett Front  My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  Breckett Front

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen