sixteenth sixteenth

UK Institution Profiles

Learn more about over 350 different universities, English schools, colleges of further education and foundation and pathway providers in the UK with our A-Z UK education guide.

UK University Profiles

UK Universities

Learn more about courses, rankings, scholarships and accommodation at universities in the UK. Our complete guide, featuring over 140 university profiles, will help you decide on where to study.

Find out more
UK Pathways and Foundation

UK Pathway and Foundation Providers

Foundation and pathway providers allow international students to improve their English language and study skills ahead of joining a UK university. Learn more about a variety of different schools across the UK.

Find out more
UK Language Schools

English Language Schools

English Language Schools in the UK enable international students to improve their English before joining or applying to a university in the UK.

Find out more
UK Pathways and Foundation

UK Colleges of Further Education

UK Colleges offer foundation year programmes, vocational training and A-Levels for international students. Students can improve their English while studying a variety of subjects.

Find out more
UK Boarding Schools

UK Boarding Schools

Studying at a UK Boarding School is a fantastic opportunity for children to be given excellent teaching, the best facilities and extra-curricular support from a young age. Learn more about about the best Boarding Schools in the UK.

Find out more

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London