Chính Sách Bảo Mật

Đây là chính sách bảo mật chính dành cho www.studyin-uk.com và các dịch vụ được cung cấp bởi các trang web và ứng dụng của SI-UK ("các kênh của chúng tôi") của Công Ty TNHH S.I.U.K London ("SI-UK").

Nguyên tắc của chúng tôi:

1. Hết sức bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thông qua việc sử dụng công nghệ bảo mật thích hợp. Điều này có nghĩa rằng:

Chúng tôi bảo đảm sẽ sử dụng các phương thức bảo mật vật lý và công nghệ để bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi đảm bảo các phương thức bảo vệ hợp lý khi đưa ra ngoài bất kỳ quy trình nào mà người cung cấp dịch vụ đưa ra.

2. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Bạn sẽ chỉ nhận được email tiếp thị từ SI-UK khi bạn tình nguyện đăng ký nhận thư báo điện tử của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn tới các bên thứ ba mà thiếu sự đồng ý của bạn.

3. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ khi có lý do kinh doanh chính đáng và được quyền thực hiện.

4. Chúng tôi sẽ rõ ràng trong cách làm việc với bạn về những thông tin nào của bạn chúng tôi sẽ thu thập và cách thức sử dụng thông tin đó.

5. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho những lý do ban đầu thu thập và đảm bảo thông tin cá nhân sẽ được xoá bỏ một cách an toàn.

Cách thức sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào?

Chúng tôi thu thập thông tin người dùng thông qua việc đăng ký và sử dụng trang web, qua cookies do bạn đã chọn để đưa thông tin, và khi bạn đăng ký bản tin điện tử.

Một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi cung cấp qua việc thu nhận thông tin, bao gồm thông tin địa lý của bạn, để đảm bảo dịch vụ được cung cấp đúng thiết kế. Rõ ràng hơn, điều này bao gồm thông tin địa lý để gợi ý trang web địa phương.

Đăng ký và thắc mắc tư vấn

Thông tin tối thiểu mà chúng tôi cần để đăng ký người dùng vào danh sách nhận bản tin điện tử là một địa chỉ email. Chúng tôi sẽ hỏi thêm các câu hỏi khác với các dịch vụ khác. Ví dụ, để truy cập Thư Viện Trực Tuyến, chúng tôi cần họ tên, địa chỉ email và mật khẩu. Các câu hỏi đăng ký đều cần được nhập thông tin, trừ khi có ghi chú khác.

Chúng tôi có thể hỏi thêm một số câu hỏi tình nguyện trong quá trình đăng ký một số dịch vụ nhất định (ví dụ, Đăng Ký Tư Vấn) để có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu người dùng. Điều này cũng giúp chúng tôi cá nhân hoá dịch vụ cho người dùng.

Sau khi đăng ký nhận bản tin và dịch vụ tư vấn, bạn có thể nhận được email từ SI-UK thường xuyên. Bạn cũng có thể huỷ nhận thông tin vào bất kỳ thời điểm nào. 

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies vì một số lý do khác nhau:

1. Để thống kê và nhận biết có bao nhiêu người dùng cá nhân ghé thăm trang web và mật độ ghé thăm. Chúng tôi thu thập thông tin những trang nào được ghé thăm thường xuyên nhất và số lượng người dùng từ các quốc gia.

2. SI-UK có thể sử dụng cookies để gợi ý và giới thiệu nội dung phù hợp với bạn dựa vào thông tin địa lý.

Việc sử dụng các kênh của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookies như đã nêu trên.

Cập nhật thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn cập nhật hoặc loại bỏ một phần hoặc tất cả thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống, vui lòng email chúng tôi tại địa chỉ info@studyin-uk.com và chúng tôi sẽ sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của bạn.

 

Studying in the UK

Breckett Front  My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  Breckett Front

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen