Theo Học Ngành Y Khoa Tại Vương Quốc Anh

Dịch vụ ứng tuyển ngành Y Học

Các khoá học ngành Y Khoa, Nha Khoa và Thú Y ở Vương quốc Anh nằm trong số những chương trình khó và nhiều cạnh tranh nhất đối với sinh viên quốc tế. Với 32 trường Y ở Anh Quốc để lựa chọn, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sinh viên thật chuyên nghiệp về các trường phù hợp qua đó đảm bảo hồ sơ ứng tuyển của bạn sẽ trở nên nổi bật.

Đầu tiên, bạn sẽ trao đổi cùng một tư vấn viên để đánh giá học bạ và đảm bảo bạn đạt điều kiện ứng tuyển. Sau đó, chúng tôi sẽ cẩn thận chọn lựa những trường Y phù hợp và đảm bảo bạn sẽ vượt qua các bài thi liên quan như UKCAT hoặc BMAT. Bài luận cá nhân của bạn sẽ được đánh giá và biên chỉnh và gửi nộp trước thời hạn ứng tuyển.Nếu được chấp nhận phỏng vấn, bạn sẽ tham gia vào phần thực hành phỏng vấn với với bác sĩ thuộc ban tuyển sinh của một trường Y tại London

Đơn ứng tuyển ngành Y Học của bạn

Dịch vụ ứng tuyển ngành Y Học, SI-UK sẽ tối đa hóa cơ hội của bạn khi thực hiện các điều sau:

 • Đánh giá trước bảng điểm của bạn và đảm bảo bạn đủ điều kiện để ứng tuyển học ngành Y tại Vương Quốc Anh.
 • Đưa ra lời khuyên giúp bạn lựa chọn đúng trường Y theo học
 • Giúp bạn ứng tuyển vào bốn trường Y ở Anh cho bậc Đại học và 3 trường ở bậc Cao Học.
 • Cung cấp danh sách các văn bản hỗ trợ được nhà trường yêu cầu.
 • Đảm bảo bạn thực hiện tất cả các bài kiểm tra bổ sung và đúng thời hạn ví dụ như BMAT và UCAT
 • Đưa ra lời khuyên về kinh nghiệm làm việc cần có trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển.
 • Thực hành phỏng vấn: Một buổi 60 phút thực hành phỏng vấn với bác sĩ thuộc ban tuyển sinh của một trường Y học tại London.
 • Chỉnh sửa hồ sơ hỗ trợ, bao gồm bài luận cá nhân, CV và thư giới thiệu
 • Điền vào mẫu đơn ứng tuyển của trường trước khi nộp và xác nhận đơn ứng tuyển đã được gửi tới trường .

Phí dịch vụ Y Khoa

Phí của dịch vụ này là ~28,9 triệu VND. Để tìm hiểu thêm, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay với SI-UK tại văn phòng Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

Studying in the UK

Breckett Front  My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  Breckett Front

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen