Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh

SI-UK sẽ hỗ trợ bạn nộp đơn vào các khoá học mình mong muốn.

Theo truyền thống, các chương trình cử nhân tại Vương quốc Anh kéo dài 03 năm và thạc sĩ là 01 năm. Nếu bạn là sinh viên quốc tế muốn nâng cao kĩ năng tiếng Anh hoặc cần đạt yêu cầu nhập học, thì các khoá dự bị, các trường Anh ngữ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Nếu bạn vẫn chưa chắc về chương trình sẽ học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí với chúng tôi. Đội ngũ tư vấn viên sẽ hỗ trợ bạn chọn trường, khoá học và địa điểm học phù hợp.

Studying in the UK

Breckett Front  My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  Breckett Front

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen