Hạn chót nộp đơn du học Anh Quốc 2021 

Các cột mốc quan trọng kỳ nhập học 2021

Trước khi bắt đầu với đơn xin nhập học trường đại học Anh Quốc, bạn cần biết rõ về hạn chót nộp đơn qua UCAS. Một số trường đại học (CambridgeOxford) và một số khóa học (yy thú ynha khoa) sẽ có hạn chót sớm hơn và bạn cần lưu ý để không ảnh hưởng đến đơn xin của mình.

Hạn chót nộp đơn qua UCAS

Tất cả các ngày hạn chót của các khóa học đều có thể tìm ở bên dưới, nhưng hãy ghi nhớ hai cột mốc ngày quan trọng cho quá trình nộp đơn qua UCAS. 

 • 15/10/2020 - Dành cho tất cả các khóa học của trường Cambridge và Oxford và hầu hết các khóa học ngành y, y thú y và nha khoa ở các trường khác. 
 • 15/01/2021 - Dành cho tất cả khóa học bậc Cử nhân đối với sinh viên thuộc khối EU.
 • 30/06/2021 - Dành cho tất cả khóa học bậc Cử nhân đối với sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên có một số trường đại học Anh Quốc cũng cho phép sinh viên quốc tế nộp đơn muộn sau hạn chót. Hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn để tìm hiểu thêm về điều này.

Hạn chót nộp đơn du học Anh Quốc 2021

Bên dưới là các cột mốc ngày quan trọng dành cho sinh viên có mong muốn theo học tại một trường đại học Anh Quốc năm 2021.

15/10/2020

 • Hạn chót cho tất cả các khóa học của trường Cambridge và Oxford và hầu hết các khóa học ngành yy thú y và nha khoa ở các trường khác. 

15/01/2021

 • Hạn chót cho hầu hết các khóa học bậc Cử nhân đối với sinh viên thuộc khối EU.

30/06/2021

 • Hạn chót cho hầu hết các khóa học bậc Cử nhân đối với sinh viên quốc tế.
 • Đơn xin được nộp sau ngày 30/06 sẽ được chuyển sang kỳ UCAS Clearing.  

04/07/2021

 • Ngày cuối cùng để nộp đơn thông qua UCAS Extra cho kỳ nhập học tháng 9/2020.

05/07/2021

 • Kỳ UCAS Clearing 2021 bắt đầu.
 • Kết quả kỳ thi IB năm 2021 sẽ được công bố.

19/08/2021

 • Kết quả kỳ thi A-Level sẽ được công bố.

21/09/2021

 • Ngày cuối cùng nộp đơn cho kỳ nhập học năm 2021.

Studying in the UK

Breckett Front  My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  Breckett Front

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen