Mobile Image Banner Tablet Image Banner
Abertay University
Thông tin quan trọng
Rank 84
Địa điểm Dundee, Scotland
Được thành lập 1888
International Students 20%
Các khóa học nổi tiếng Thiết kế Trò chơi Máy tính, Kinh doanh, Kỹ thuật
Phí quốc tế £14,000-17,000
Thông tin quan trọng
Địa điểm Dundee, Scotland
Được thành lập 1888
Các khóa học nổi tiếng Thiết kế Trò chơi Máy tính, Kinh doanh, Kỹ thuật
Phí quốc tế £14,000-17,000
Abertay International Scholarship
Scholarship Name Abertay International Scholarship
Academic Year 2024
Scholarship amount Up to £12,000
Nationality International

This is an award of up to £12,000 for prospective new international undergraduate students.

The award is £3,000 per annum, for a maximum of 4 years total study. Successful recipients will have the award deducted from their tuition fees.

Eligibility 

To be eligible you must meet all of the following conditions:

  • Be classified as International (Overseas) fee status by Abertay University.

  • Registered as a full-time student for your first undergraduate degree.

  • Have met all the academic conditions attached to your offer of admission for entry to the University as a new full-time student in September.

  • Be studying on campus at the University.

Students who are admitted with Advanced Entry into Level 2 or above, and who meet the above conditions, will also be eligible for this Award.

The Award will be awarded for each year of your undergraduate degree, up to a maximum of 4 years, while you are studying in Dundee. The Award will not be awarded for any year you spend studying abroad or working in industry.

Enquire Now
Chevening Scholarship
Indonesia-UK DIKTI Scholarships
International Postgraduate Abertay Scholarships
Principal's Excellence Scholarship - Europe
Takahashi & Howat Memorial Overseas Scholarship

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London