Mobile Image Banner Tablet Image Banner
Solent University
Thông tin quan trọng
Rank 109
Địa điểm Southampton, England
Được thành lập 1856
International Students 14.7%
Các khóa học nổi tiếng Hàng hải, Phương tiện Truyền thông, Nghệ thuật & Kinh doanh
Phí quốc tế £11,000-16,000
Thông tin quan trọng
Địa điểm Southampton, England
Được thành lập 1856
Các khóa học nổi tiếng Hàng hải, Phương tiện Truyền thông, Nghệ thuật & Kinh doanh
Phí quốc tế £11,000-16,000

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London