Mobile Image Banner Tablet Image Banner
University of Strathclyde
Thông tin quan trọng
Rank 20
Địa điểm Glasgow, Scotland
Được thành lập 1796
International Students 17%
Các khóa học nổi tiếng Kinh doanh, Kỹ thuật, Vật lý
Phí quốc tế £13,500-20,900
Thông tin quan trọng
Địa điểm Glasgow, Scotland
Được thành lập 1796
Các khóa học nổi tiếng Kinh doanh, Kỹ thuật, Vật lý
Phí quốc tế £13,500-20,900

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London