sixteenth sixteenth

UK University Scholarship Search

Scholarship search for Qatari students

Find UK scholarships, grants and bursaries to help fund your studies in the UK with our comprehensive scholarship search. 

Our scholarship database is an independent and impartial information source for all students wishing to find funding at a UK university. Search by university and click any scholarship to find further details or make an enquiry with our international application experts.

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London