sixteenth sixteenth

UK University Scholarship Search

Scholarship search for Qatari students

Find UK scholarships, grants and bursaries to help fund your studies in the UK with our comprehensive scholarship search. 

Our scholarship database is an independent and impartial information source for all students wishing to find funding at a UK university. Search by university and click any scholarship to find further details or make an enquiry with our international application experts.

Abbondanza Fine Arts Graduate Scholarship

Amount

Up to $4,500

Deadline

-

Level

PG

Nationality

International

Abdul Majid Bader Graduate Scholarship

Amount

Up to $40,000

Deadline

-

Level

PG, Research

Nationality

International

Aberdeen Alumni Discount

Amount

20% Discount

Deadline

-

Level

PG

Nationality

International

Aberdeen Global Scholarship (AFG, BGD, BTN, IND, MDV, NPL, PAK, LKA)

Amount

£8,000

Deadline

-

Level

PG

Nationality

Afghanistan
Bangladesh
8+

Aberdeen Global Scholarship (Africa)

Amount

£8,000

Deadline

-

Level

PG

Nationality

International

Aberdeen Global Scholarship (China)

Amount

£3,500

Deadline

-

Level

PG

Nationality

China

Aberdeen Global Scholarship (General)

Amount

£3,000

Deadline

-

Level

PG

Nationality

International

Aberdeen Global Scholarship (Hong Kong, Japan, South Korea & Taiwan)

Amount

£3,500

Deadline

-

Level

PG

Nationality

China
Japan
3+

Abertay International Scholarship

Amount

Up to £12,000

Deadline

-

Level

UG

Nationality

International

Academic Distinction Scholarship

Amount

Up to $1000

Deadline

-

Level

UG

Nationality

International

Academic Excellence Award

Amount

Up to $2,000

Deadline

-

Level

UG

Nationality

International

Academic Excellence Entrance Scholarship

Amount

Upto $1,000

Deadline

Aug 01, 2024

Level

UG

Nationality

International

Load More

Breckett Front   Chuyên viên tư vấn của tôi rất tâm huyết và giúp ích rất nhiều. Cô ấy đã giúp tôi từng bước, ngay cả khi thời hạn đã rất cận kề. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thực sự muốn giới thiệu SI-UK cho những ai đang quan tâm và tất cả bạn bè tôi.  Breckett Front

Nguyễn Thị Mai Hoa Làm việc tại Goldsmiths, University of London