Trung tâm dự bị IELTS

Thi thử IELTS miễn phí

Bài thi IELTS giúp giáo viên đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại của học viên trước khi tham gia khóa học. Bài thi cũng giúp giáo viên lựa chọn những chương trình và hoạt động chuyên sâu phù hợp với từng học viên. Bài thi thử bao gồm 4 kỹ năng: nghe, đọc, viết và nói giúp nhận biết những ưu và khuyết điểm của học viên. Đây cũng là thang điểm đánh giá sự tiến bộ của học viên sau khi kết thúc mỗi khóa học.

Để có đủ tiêu chuẩn tham gia vào chương trình đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh, đặc biệt là Vương quốc Anh, học viên phải đạt ít nhất 5.5 đến 6.5 IELTS, tùy từng trường và chuyên ngành. Đối với chương trình sau đại học thì số điểm IELTS phải đạt từ 6.5 đến 7.5. Đối với một số ngành về ngôn ngữ, ngoài yêu cầu IELTS đạt điểm cao, họ còn yêu cầu các thang điểm phải tương đối đồng nhất và không có sự chênh lệch quá nhiều giữa các kỹ năng.

Bài thi thử IELTS hoạt động như thế nào?

Có 2 hình thức thi thử:

Hình thức 1 (hoàn toàn miễn phí)

Học viên sẽ được kiểm tra 4 kỹ năng trong thời gian kéo dài 90 phút. Hình thức này hoàn toàn miễn phí nếu học viên đăng ký tham gia luyện thi tại Trung tâm.

Hình thức 2 (có thu phí)

Học viên sẽ được trải nghiệm một bài thi IELTS thật với 4 kỹ năng theo trình tự (nghe, đọc, viết và nói) trong thời gian kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Lệ phí thi là 300 ngàn đồng.

Kết quả phần kỹ năng nghe và đọc sẽ có ngay sau khi học viên thi xong. Riêng phần kỹ năng viết và nói, kết quả sẽ có sau 1 hoặc 2 ngày làm việc.

Để biết thêm thông tin cụ thể cũng như đăng ký thi thử, hãy liên lạc với SI-UK Hồ Chí Minh.

Studying in the UK

Breckett Front  My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  Breckett Front

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen