Các trường đại học hàng đầu tại Anh Quốc 2021

Tìm hiểu thêm về những ngôi trường đạt thứ hạng cao nhất tại Anh Quốc, theo Bảng xếp hạng đánh giá của Times và Sunday Times University Rankings 2021.

Các trường đại học Anh Quốc được đánh giá dựa trên những yếu tố như mức độ hài lòng của sinh viên, cơ hội việc làm sau khi ra trường, yêu cầu đầu vào, kết quả văn bằng đạt được, tỉ lệ sinh viên và giáo viên, các dịch vụ và tỉ lệ sinh viên bỏ học.

Để tìm hiểu thêm về việc du học tại Anh Quốc, hãy đặt lịch tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

 
University of St Andrews University of St Andrews

#1 University of St Andrews

Thông tin
Xếp hạng 1
Địa điểm Scotland
Thành lập năm 1413
Nổi tiếng về Quan hệ Quốc tế, Khoa học Máy tính, Vật lý
University of Oxford University of Oxford

#2 University of Oxford

Thông tin
Xếp hạng 2
Địa điểm South England
Thành lập năm 1096
Nổi tiếng về Nhân văn, Luật, MBA
University of Cambridge University of Cambridge

#3 University of Cambridge

Thông tin
Xếp hạng 3
Địa điểm Central England
Thành lập năm 1209
Nổi tiếng về Kinh tế, Luật, Khoa học
London School of Economics London School of Economics

#4 London School of Economics

Thông tin
Xếp hạng 4
Địa điểm London
Thành lập năm 1895
Nổi tiếng về Kinh tế, Luật, Khoa học Xã hội
Imperial College London Imperial College London

#5 Imperial College London

Thông tin
Xếp hạng 5
Địa điểm London
Thành lập năm 1907
Nổi tiếng về Khoa học, Kỹ thuật, Y học
University College London University College London

#6 University College London

Thông tin
Xếp hạng 6
Địa điểm London
Thành lập năm 1826
Nổi tiếng về Y học, Khoa học, Luật
Durham University Durham University

#7 Durham University

Thông tin
Xếp hạng 7
Địa điểm North England
Thành lập năm 1832
Nổi tiếng về Tâm lý học, Công nghệ Thông tin, Ngôn ngữ Anh
University of Bath University of Bath

#8 University of Bath

Thông tin
Xếp hạng 8
Địa điểm South England
Thành lập năm 1966
Nổi tiếng về MBA, Kỹ thuật, Khoa học và Nhân văn
Img
University of Warwick University of Warwick

#9 University of Warwick

Thông tin
Xếp hạng 9
Địa điểm Central England
Thành lập năm 1965
Nổi tiếng về Kinh tế, Nghiên cứu Quốc tế, WMG
Loughborough University Loughborough University

#10 Loughborough University

Thông tin
Xếp hạng 10
Địa điểm Central England
Thành lập năm 1909
Nổi tiếng về Thể thao, Kỹ thuật, Kinh doanh
University of Exeter University of Exeter

#11 University of Exeter

Thông tin
Xếp hạng 11
Địa điểm South England
Thành lập năm 1955
Nổi tiếng về Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh tế
Img
University of Glasgow University of Glasgow

#12 University of Glasgow

Thông tin
Xếp hạng 12
Địa điểm Scotland
Thành lập năm 1451
Nổi tiếng về Kinh tế, MBA, Luật
University of Edinburgh University of Edinburgh

#13 University of Edinburgh

Thông tin
Xếp hạng 13
Địa điểm Scotland
Thành lập năm 1583
Nổi tiếng về MBA, Y học Thú y, Kỹ Thuật
Lancaster University Lancaster University

#14 Lancaster University

Thông tin
Xếp hạng 14
Địa điểm North England
Thành lập năm 1964
Nổi tiếng về Nghệ thuật & Thiết kế, Kịch, Quản lý
University of York University of York

#15 University of York

Thông tin
Xếp hạng 15
Địa điểm North England
Thành lập năm 1963
Nổi tiếng về Kinh doanh/Quản lý, TESOL, Kinh tế, Sinh học, Tâm lý học
Img
University of Bristol University of Bristol

#16 University of Bristol

Thông tin
Xếp hạng 16
Địa điểm South England
Thành lập năm 1876
Nổi tiếng về Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Nghệ thuật
University of Southampton University of Southampton

#17 University of Southampton

Thông tin
Xếp hạng 17
Địa điểm South England
Thành lập năm 1862
Nổi tiếng về Kinh doanh, Kỹ thuật, Sinh học
Img
University of Sheffield University of Sheffield

#18 University of Sheffield

Thông tin
Xếp hạng 18
Địa điểm North England
Thành lập năm 1828
Nổi tiếng về MBA, Kiến trúc, Kinh doanh
Img
University of Aberdeen University of Aberdeen

#19 University of Aberdeen

Thông tin
Xếp hạng 19
Địa điểm Scotland
Thành lập năm 1495
Nổi tiếng về Khoa học, Kỹ thuật, Giáo dục
Img
University of Strathclyde University of Strathclyde

#20 University of Strathclyde

Thông tin
Xếp hạng 20
Địa điểm Scotland
Thành lập năm 1796
Nổi tiếng về Kinh doanh, Kỹ thuật, Vật lý
Img

Studying in the UK

Breckett Front  My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  Breckett Front

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen